Ruilen en herroepingsrecht

1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen is toegestaan binnen acht (8) dagen na levering bij een BadmintonWorld filiaal. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt een tegoed bon.

2 Ruilen van producten die zijn aangekocht, die via de internetsite, of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering. De verzendkosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Koper. De Koper ontvangt een tegoedbon.

3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BadmintonWorld zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.